Logo letter
The health benefits of belladonna
over 1 year ago

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Lis là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực: Sản xuất và gia công thực phẩm chức năng, Sản xuất và gia công mỹ phẩm, Sản xuất và gia công thuốc cổ truyền,

cung cấp nguyên liệu công nghệ sinh học và các hoạt chất từ thiên nhiên; thành phẩm thực phẩm chức năng, dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm...
Address: Liền kề 16-19, KĐT mới, An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

Website: https://lispharma.vn/

Nhà máy1: https://naturepharma.net.vn/

MST/DKKD/QDTL: 0105716834
Mail: nhamaysxtpcn@gmail.com
Hotline: 0329016668 / 0989386863
#Lis  #giacongthucphamchucnang

Nhà máy2: http://tadaphaco.vn/

Xem thêm:

 

https://lispharma.vn/pages/san-xuat-va-gia-cong-tpcnhttps://lispharma.vn/pages/tu-van-gia-cong-my-pham-quoc-tehttps://lispharma.vn/pages/tu-van-gia-cong-san-xuat-tpcn-quoc-te https://naturepharma.net.vn/nhung-ly-do-tao-nen-su-khac-biet-cua-nha-may-gia-cong-thuc-pham-chuc-nang-dat-tieu-chuan-gmp/https://naturepharma.net.vn/cach-tri-mun-trung-ca-tai-nha/https://naturepharma.net.vn/loi-ich-va-lieu-dung-cua-duong-quy/https://naturepharma.net.vn/ly-do-chum-ngay-duoc-cho-la-duoc-lieu-quy-duong-trang-da-chong-lao-hoa/

https://www.designspiration.com/nhamaysxtpcn/saves/https://www.behance.net/lispharmavnhttps://www.metal-archives.com/users/lispharmavnhttps://www.bitsdujour.com/profiles/tduXQthttp://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1868555http://redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=1868557https://gcib.ca/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=9832&&page=23&#c_10749https://gcib.ca/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=9830&&page=23&#c_10750https://gcib.ca/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=9827&&page=23&#c_10751https://community.afpglobal.org/network/members/profile?UserKey=9f71a4eb-ae7e-48a4-aebd-01882cf78101https://myagsonline.americangeriatrics.org/network/members/profile?UserKey=4c9142e1-6257-4496-ab04-01882dc6e6achttps://connect.dona.org/network/members/profile?UserKey=e8b650eb-22c9-4bd1-a143-01882f40c78chttps://engage.commongroundalliance.com/network/members/profile?UserKey=2dcc04ac-b5b0-4367-bd9d-0188322477d8https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=77624https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=77627https://connect.nl.edu/NLU-Strategic-Plan-2011-2016/blog/Lists/Comments/ViewComment.aspx?ID=77629https://www2.anm.gov.my/Lists/Soal%20Selidik%20Perakaunan%20Akruan/DispForm.aspx?ID=31672https://www2.anm.gov.my/Lists/Soal%20Selidik%20Perakaunan%20Akruan/DispForm.aspx?ID=31673https://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=21151https://management.ju.edu.jo/Lists/Alumni%20Feedback%20Survey/DispForm.aspx?ID=21152https://ml007.k12.sd.us/PI/Lists/Post%20Tech%20Integration%20Survey/DispForm.aspx?ID=10525http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=10111http://www.travelpeople.com.ph/Lists/Subscribers/DispForm.aspx?ID=10112https://newsnviews.larsentoubro.com/Lists/SharedLinks/DispForm.aspx?ID=10504http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=36141http://frontlineapps.com.au/Lists/OldParadians/DispForm.aspx?ID=36142https://uxfol.io/p/ea40e72f/new-pagehttp://www.sodis.fr/Lists/enquete2/DispForm.aspx?ID=2885https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/todossomospazcifico/Lists/RegContacto/DispForm.aspx?ID=1746https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/todossomospazcifico/Lists/RegContacto/DispForm.aspx?ID=1741https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=53019http://sharepoint.bath.k12.va.us/tech/forum/Lists/Forum%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=9668http://sharepoint.bath.k12.va.us/tech/forum/Lists/Forum%20Evaluation/DispForm.aspx?ID=9669https://servicedesksurvey.cancercare.on.ca/Lists/TicketClosureSurvey/DispForm.aspx?ID=6962https://servicedesksurvey.cancercare.on.ca/Lists/TicketClosureSurvey/DispForm.aspx?ID=6961https://www.ices.dk/ICESSurveys/Lists/2018_Tools_for_EBM/DispForm.aspx?ID=11138https://www.ices.dk/ICESSurveys/Lists/2018_Tools_for_EBM/DispForm.aspx?ID=11152https://securitiesregulationmonitor.com/Lists/Contacts/DispForm.aspx?ID=1892https://www.bookmarkwiki.com/author/lispharmavn/https://www.dharmaoverground.org/discussion/-/message_boards/message/25370477#_com_liferay_message_boards_web_portlet_MBPortlet_message_25370477http://ratebe.com.au/bargain/p31432/preview.htmlhttp://ratebe.com.au/bargain/p31434/preview.htmlhttps://sparc-robotics-portal.eu/web/lispharmavn/home/-/blogs/lua-chon-sua-bot-tot-nhat-cho-me-bauhttp://www.getlinkinfo.com/info?link=https%3A%2F%2Flispharma.vn%2F&recaptcha=&x=41&y=13http://www.getlinkinfo.com/info?link=https%3A%2F%2Fnaturepharma.net.vn%2F&recaptcha=&x=55&y=12http://gg.gg/lispharmavnhttp://gg.gg/147221http://gg.gg/naturepharmahttp://gg.gg/tadaphacohttps://v.gd/5YeRiBhttps://v.gd/jyzwVZhttps://v.gd/mxch9Ehttps://www.cometdocs.com/profile/lispharmavnhttps://e-nautia.com/lispharmavn/abouthttp://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=50456http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=50457http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=50458http://www.ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=115&userId=5037http://www.ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=115&userId=5038https://lispharmavn.helpsite.com/articles/107996-gia-cong-thuc-pham-chuc-nang-lispharmahttps://lispharmavn.helpsite.com/articles/107997-su-khac-biet-cua-nha-may-gia-cong-thuc-pham-chuc-nang-dat-chuan-gmphttps://lispharmavn.helpsite.com/articles/107998-su-dung-kem-duong-am-giup-da-dep-min-mang-va-tuoi-trehttps://suaxedientreemtphcm.com/question/gia-cong-thuc-pham-chuc-nanghttps://www.sd47.bc.ca/Lists/2014%20Spring%20Break/DispForm.aspx?ID=4144#/=https://www.sd47.bc.ca/Lists/2014%20Spring%20Break/DispForm.aspx?ID=4145#/=https://jsbin.com/qejiy/edit?html,outputhttp://research.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=50465http://research.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=50466http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=25084http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=25085http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=25086https://vlab.noaa.gov/web/coastwatch/coastwatch-knowledge-base/forum/-/message_boards/message/29826290https://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Art_of_Problem_Solvinghttps://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=72334https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=72335https://survey.sirim.my/surveyonline/Lists/F4F%20in%20Food%20Processing%20Survey/DispForm.aspx?ID=72336https://hackmd.io/@lispharmavn/lispharmavnhttps://hackmd.io/@lispharmavn/nhamaygiacongtpcnhttps://www.notateslaapp.com/community/members/lispharmavn.1330/#abouthttps://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/ServiciiElectronice/Lists/Intrari/DispForm.aspx?ID=4358https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/ServiciiElectronice/Lists/Intrari/DispForm.aspx?ID=4359https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/ServiciiElectronice/Lists/Intrari/DispForm.aspx?ID=4360https://social.msdn.microsoft.com/Profile/Lispharmavnhttps://social.technet.microsoft.com/profile/lispharmavn/https://www.balatarin.com/users/lispharmavnhttps://lispharmavn.mystrikingly.com/blog/lispharmahttps://site-1841366-496-5590.mystrikingly.com/https://site-1841366-496-5590.mystrikingly.com/blog/b-nh-viem-kh-p-ph-n-ng-la-gihttps://atlanta.bubblelife.com/community/lispharmavnhttps://www.spyropress.com/forums/users/lispharmavn/https://blogfreely.net/caodinhlang/https://www.crokes.com/lispharmavn/info/https://sesao24.go.th/web/question/gia-cong-thuc-pham-chuc-nang-2/

Posted in:
Read Further
10/09/2021
Dandelion has long been used in traditional Ayurvedic remedies, and has been found to enhance memory in modern research...

SCHEDULE AN APPOINTMENT

GIVE US A CALL AT 0123 456 789 OR USE OUR APPOINTMENT FORM

white-stripe